2017

ABUZTUA 2018

BALMASEDA (2018/09/14)

OYÓN – OION (2018/09/17)

IGORRE (2018/09/20)

VITORIA-GASTEIZ (2018/09/27)

TOLOSA (2018/10/04)

BILBAO (2018/10/11)

IRUN (2018/10/19)

GERNIKA (2018/10/24)

DONOSTI (2018/10/30)